Citadel Diest

Citadel Diest - Diest

De citadel van Diest maakt deel uit van de verdedigingsgordel rond Diest waarvan een gedeelte van de stadswallen met poorten, het Fort Leopold en de kernvesting bewaard bleven. Bij Ministerieel Besluit van 29 mei 1996 werd de site beschermd omwille van haar historische en wetenschappelijke waarde - zo heeft de citadel als enige in Europa nog een vrijwel intact gebleven Chasseloup-Labatsysteem.

 

Gezien haar unieke ligging verheven boven het hart van de stad en rekening houdend met het feit dat een herbestemming van een dergelijk omvangrijke site niet los kan worden gezien van haar cultuurhistorische context en haar historische en ruimtelijke eenheid en kwaliteit, besliste de stad medio 2012 over te gaan tot verwerving van deze site meer bepaald het bebouwd gedeelte. Het omliggende citadelbos werd verworven door het Agentschap Natuur en Bos.

 

De site zal tevens de nieuwe thuisbasis worden voor het AZ Diest, momenteel aanwezig op verschillende locaties in de binnenstad. De stad ontwikkelde een heldere visie en masterplan voor de globale site waarbij zowel een aantal krachtlijnen werden uiteengezet met betrekking tot de bestaande kazernegebouwen als met betrekking tot nieuwbouwmogelijkheden.

 

In het voorjaar van 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Erfgoedkluis en de stad Diest met betrekking tot de herontwikkeling van de site. De Vlaamse Erfgoedkluis onderzoekt hiertoe een mogelijke investering en start een procedure op voor het aantrekken van een private partner.