Facelift én echte lift: Peperbus 1,5 jaar op de schop

Als alles naar wens verloopt, zal de Peperbus in Borgerhout in juni 2021 volledig klaar zijn voor zijn nieuwe bestemming.

'Er is één bezwaarschrift ingediend tegen onze verbouwingsaanvraag', zegt Sofi Van Ussel, de directeur van Unizo Antwerpen en de drijvende kracht achter de renovatie van het beschermde monument. 'Maar dat bezwaarschrift is te laat ingediend. Dat betekent dat wij normaal gezien op 1 november onze vergunning zullen krijgen en begin januari kunnen beginnen verbouwen.'

Zonder onvoorziene omstandigheden zouden de werkzaamheden in juni 2021 moeten opgeleverd zijn. Een van de grootste klussen wordt de reiniging van de meer dan een miljoen bakstenen, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het kerkgebouw. Die reiniging alleen al zal het grootste euvel van het gebouw, de deprimerende somberte, voor een groot deel verhelpen.

'De muren zullen veel lichter zijn', zegt Van Ussel. 'Ook de glasramen krijgen een behandeling en bovendien zullen we ook natuurlijk licht laten binnenstromen via het dak.'

Warmte uit dakpannen

Naast de toren, de beroemde Peperbus, komt een volledig nieuwe lifttoren die ook de bovenste verdiepingen voor iedereen toegankelijk moet maken. De oorspronkelijke kerkvloer wordt uiterst voorzichtig uitgebroken om vloerverwarming aan te leggen en achteraf tegel per tegel herplaatst.

Op een beschermd monument mogen geen zonnepanelen geplaatst worden, dus krijgt het gebouw thermoslates, een systeem datwarmte haalt uit de dakpannen en dat in ons land alleen nog maar op Ardense boerderijen is toegepast, nog nooit op een gebouw van deze omvang.

Tijdens de verbouwingen, waarvoor de Vlaamse overheid twee miljoen euro subsidies uittrok, zullen de zijgangen van de kerk afgesloten worden met glas en omgeturnd tot moderne kantoorruimtes. Binnen komt er plaats voor acht bedrijven met samen 75 werknemers en dan nog eens 110 co-workingplekken, die tijdens examenperiodes ook door studenten kunnen gebruikt worden.

'We hebben al meer aanvragen van bedrijven dan er plaatsen zijn', zegt Van Ussel. 'We zullen er over waken dat elk bedrijf ook een link met de buurt heeft.'

Vergaderruimtes

Er komen verschillende vergader- en ontspanningsruimtes, onder andere in de toren, op de gewelven onder het dak, aan het orgel - waarvan de al zeventig jaar niet meer functionerende kasten blijven staan - en in de sacristie, waar al het oude meubilair en de statige portretten van de acht pastoors die de Sint-Jansparochie in haar 128-jarige geschiedenis telde, bewaard zullen blijven.

De bibliotheek van Borgerhout krijgt een plek op de gelijkvloerse verdieping aan de lange noordzijde van het gebouw en niet in het koor, zoals oorspronkelijk gepland. Aan de zuidzijde komen horecazaken, chillruimtes en een showkeuken. Het middenschip wil Unizo ook verhuren voor evenementen. 'Geen fuiven of privéfeesten, maar bedrijfsvoorstellingen of lezingen', zegt Van Ussel.

Overlast

Buurtbewoners die bezorgd waren over de nu al enorme parkeerdruk in hun straat, kregen te horen dat het personeel van Unizo parkeerplaatsen krijgt aan de nieuwe Arop-site aan de Engelselei.

En voor evenementen komen er onder andere shuttles naar de Park-and-ride in Wommelgem. De verbouwingen zullen de komende jaren sowieso overlast veroorzaken in de omliggende straten van de Peperbus, maar Unizo heeft een projectmanager aangesteld die een rechtstreekse lijn met de buurtbewoners zal onderhouden.

Droevig nieuws is er voor wie graag weet hoe laat het is en voor alle buurtbewoners die gehecht waren aan het troostende gebeier. De befaamde klokken van de Peperbus zullen straks het uur niet meer aangeven. 'We zijn nog aan het bekijken of we ze eventueel toch nog af en toe kunnen gebruiken', klinkt het.

 

BRON: De Standaard / Antwerpen – Patrick Vincent