“Het moet een plek van ontmoeting blijven”

De Sint-Jan Evangelistkerk in Borgerhout, beter bekend als de Peperbus, krijgt 2 miljoen euro Vlaamse subsidies. Daarmee is een nieuwe stap gezet richting de herbestemming van de kerk. De procedure voor de ontwijding loopt nog.

Unizo provincie Antwerpen heeft grootse plannen met de Peperbus. De kerk is beschermd als monument en dateert van 1887-1890. Tegen de zomer van 2021 wil de ondernemingsorganisatie er haar kantoren onderbrengen, maar de kerk moet ook een plek voor de buurt worden. De Borgerhoutse bibliotheek, met verschillende leeshoeken, wordt ingepland op de gelijkvloerse verdieping. Er komen ook een koffiebar, co-workingruimtes, een atrium voor workshops en een polyvalente ruimte waar buurtverenigingen of andere organisaties terechtkunnen.

“Dit moet een baken van ondernemerschap worden, maar we zetten ook sterk in op de verbinding”, zegt Sofi Van Ussel, directeur van Unizo provincie Antwerpen. “Als parochiekerk is de Peperbus altijd een plek van ontmoeting geweest, dat willen we ook voor de toekomst.”

De ambitie van Unizo is om ten laatste op 1 januari 2020 aan de werken te kunnen beginnen: een volledige renovatie, restauratie en inrichting van de kerk. Voor dat kan gebeuren, moeten er nog enkele hordes genomen worden. Woensdag heeft ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de erfgoedsubsidies voor de herbestemming van de kerk ondertekend. Dat deed hij in aanwezigheid van onder meer ontslagnemend Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA), een delegatie van het Antwerpse schepencollege en bisschop Johan Bonny. Vlaanderen maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor het project van Unizo.

Een volgende belangrijke stap wordt de aankoop door de stad. AG Vespa, de vastgoedpoot van de stad, bereidt de aankoop van de kerk voor, die nu nog eigendom is van de kerkfabriek. Daarna kan Unizo provincie Antwerpen erfpachthouder worden van de kerk gedurende 49 jaar. “De goede samenwerking tussen alle partners maakt dat we vandaag in de laatste rechte lijn richting de aanvraag van een omgevingsvergunning zitten”, aldus Van Ussel.

Minister-president Bourgeois keurde woensdag ook een restauratiepremie van 3 miljoen euro goed voor de renovatie van Het Steen. Na de restauratie, in 2020, krijgt het oudste gebouw van Antwerpen een nieuwe bestemming als terminal voor cruiseschepen, toeristisch onthaalcentrum en belevenisparcours over (de geschiedenis van) Antwerpen.

 

Jos Stassijns

Gazet van Antwerpen / Stad en Rand 24/05/2019