Hof ter Saksen

Het Hof ter Saksen te Beveren kent reeds zijn oorsprong in de Middeleeuwen. Het diende als pachtgoed met een dubbele bestemming, namelijk een landbouw-uitbating en een herberg.

Het Hof ter Saksen omvat een kasteel, oranjerie en voormalige hoeve, omgeven door een landschapspark van ca. 13,5 ha. Het kasteel is beschermd als monument. Het kasteelpark en de aanpalende landerijen zijn beschermd als cultuurhistorisch landschap.

Het kasteel zelf dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw en wordt gekenmerkt door een classicistische stijl.

Sinds 1982 is de gemeente Beveren zowel eigenaar als beheerder van de site.

Het kasteel werd terug in haar oude glorie hersteld. Tussen 2004 en 2007 werden grondige renovatie-werken uitgevoerd. De buitenkant van het gebouw werd grondig gerenoveerd en compleet wind- en waterdicht gemaakt. De binnenzijde van het kasteel is op heden nog niet aangevat.

Vandaag wordt het kasteel slechts sporadisch gebruikt voor tentoonstellingen. Het natuurdomein is publiek toegankelijk.

Het Hof ter Saksen is volgens het gewestplan  gelegen in parkgebied. De gemeente Beveren werkt momenteel aan een thematisch RUP in het kader van “zonevreemde recreatie en horeca”. Het Hof ter Saksen is hierin als deelRUP opgenomen met bestemming parkgebied, gebaseerd op de historische aanleg…. Men bevindt zich vandaag in fase voorontwerp.

De gemeente Beveren wenst in eerste instantie enkel het kasteel en tuinoppervlakte (ca. 1 ha) rond het kasteel te herbestemmen tot een attractieve publieke plek en hiervoor een geschikte exploitant te vinden.

De rol van de Vlaamse Erfgoedkluis is tweeledig en is opgevat in 2 fasen. Fase 1 omvat het plan van aanpak voor het herbestemmingsproject met een marketing en communicatieplan. In fase 2 zal de Vlaamse Erfgoedkluis een marktprocedure voeren en de gemeente Beveren ondersteunen voor het aan trekken van een ondernemer exploitant. Indien opportuun zal in dit kader de Vlaamse Erfgoedkluis mee risicokapitaal ter beschikking stellen van de exploitant.