Huis de Lalaing

Huis de Lalaing is een herenhuis met grote achtertuin dat gelegen is in de Pamelewijk, een stadsdeel op de rechteroever van de Schelde in Oudenaarde (centrum). Het perceel omvat ca. 2.400 m².

Sinds 1956 is het Huis de Lalaing beschermd als monument. In de achtertuin staat een Japanse notenboom (Ginkgo Biloba) die is opgenomen op de inventaris landschappelijk erfgoed.

Huis de Lalaing is een herenhuis met grote achtertuin dat gelegen is in de Pamelewijk, een stadsdeel op de rechteroever van de Schelde in Oudenaarde (centrum). Het perceel omvat ca. 2.400 m².

Sinds 1956 is het Huis de Lalaing beschermd als monument. In de achtertuin staat een Japanse notenboom (Ginkgo Biloba) die is opgenomen op de inventaris landschappelijk erfgoed.

Het herenhuis werd destijds opgetrokken in rococostijl in verschillende bouwfasen in de 17e en 18e eeuw. Doorheen de jaren werd het huis onderworpen aan diverse werken.

Vandaag is de stad Oudenaarde eigenaar én gebruiker. Het wordt als museum voor wandtapijten, een restauratie-werkplaats, een weef-werkplaats en een educatieve ruimte. Het gebouw komt volledig vrij in het najaar van 2018.

Huis de Lalaing is volgens het gewestplan gelegen in een Gebied voor Stedelijke ontwikkeling. Er werd een BPA “Gerechtshof” opgemaakt (M.B. 8 juni 2000) waarbij de site gelegen is in gebied voor Gemeenschapsvoorzieningen.

De stad Oudenaarde ambieert voor Huis de Lalaing een kwalitatieve herontwikkeling tot (semi-)publieke functie van het gebouw en de tuin en eventuele kleinschalige nieuwbouw op een financieel haalbare wijze. Samen met de Vlaamse Erfgoedkluis dienen deze ambities vertaald.

 

De rol van de Vlaamse Erfgoedkluis is tweeledig en is opgevat in 2 fasen. Fase 1 omvat het plan van aanpak voor het herbestemmingsproject met een marketing en communicatieplan. Deze fase werd afgerond in juni 2017 en is goedgekeurd door het college. In fase 2, gepland in september 2017zal de Vlaamse Erfgoedkluis een marktprocedure voeren en de stad Oudenaarde ondersteunen voor het aantrekken van een ondernemer exploitant en een erfpacht hiervoor af te sluiten. Indien opportuun zal in dit kader de Vlaamse Erfgoedkluis mee risicokapitaal ter beschikking stellen van de exploitant.