Iconische legerkazerne wordt duurzame stadsbuurt

De Leopoldskazerne is een begrip in Gent en ver daarbuiten. Meer dan 100 jaar was ze de thuisbasis van Belgische militairen en dienstplichtigen. De historische landmark transformeert de volgende jaren in een nieuwe, hippe stadskern.

De wedstrijd voor de herbestemming van de Gentse Leopoldskazerne is vorig jaar gewonnen door de projectontwikkelaars Matexi en Ciril, sinds juni 2019 de nieuwe naam van DMI Vastgoed. De site verandert weldra in een multifunctionele, duurzame stadsbuurt met ruimte voor wonen, werken en ontmoeten. Centraal komt stedelijk groen, collectieve tuinen bij de woonunits en een nieuw plein dat de site met de rest van de stad verbindt. Naast een nieuw Provinciehuis is er ook ruimte voor onder meer een hotel, kinderopvang, het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), het informatiecentrum voor Defensie en een ondergrondse parking.

 

Voor elke gezinssamenstelling

‘We voorzien 82 appartementen en 10 gezins-woningen’, verduidelijkt Trui Tydgat, business manager bij Matexi. ‘Mensen kunnen hier eigenzinnig wonen tussen de torens, muren en gewelven van een historische site. En dat op een iconische locatie in het hart van Gent. ‘Het ontwerp, de vorm en de architecturale inkleding zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de architectenbureaus 360 Architecten, B2Ai en Sergison Bates Architects uit Londen.

 

Ontmoeting tussen oud en nieuw

Ook erfgoedarchitect Maarten Dobbelaere werkte mee aan de plannen. Hij waakte erover dat het historische karakter van de site – midden in de nieuwe, moderne architectuur – optimaal bewaard bleef. ‘We wilden de authentieke charme en de historische waarde van de Leopoldskazerne in stand houden, ook al is het officieel geen beschermd monument’, vertelt Werner Wouters, Development Director bij Ciril. ‘Alle restauraties, aanpassingen en vernieuwingen werden nauw afgestemd met de Gentse Bouwmeester en de diensten Stedenbouw en Erfgoed van de Stad Gent. Het resultaat van deze publiek-private samenwerking is een ontmoeting tussen oud en nieuw.’

 

Uniek wonen

De gerestaureerde historische muren van de kazerne vormen de façades van de tien gezinswoningen. Voorts bestaan die grotendeels uit nieuwbouw. De 82 appartementen krijgen een plek binnen de bestaande kazernegebouwen. ‘De appartementen hebben een unieke architecturale charme, met hoge plafonds, gerenoveerde gewelven en de originele trappenhal. Ze krijgen nieuwe daken en grote glaspartijen. En ze verschillen onderling van indeling, grootte en vorm. We hebben niet één type appartement, elke flat is uitgewerkt op maat van het gebouw’, zegt Trui Tydgat. ‘Hier kan je eigenzinnig wonen tussen de torens en gewelven van een historische site’, vertelt Trui Tydgat van Matexi.

 

Duurzame ontwikkeling

 ‘De woningen, appartementen en de volledige site worden bovendien duurzaam opgetrokken, met diverse slimme technieken en voorzieningen. Waar mogelijk plaatsen we zonnepanelen’, zegt Werner Wouters. ‘Het provinciehuis gebruikt geothermie. De private gebouwen en de volledige site krijgen het BREEAM Very Good-label: een duurzaamheidskeurmerk voor de realisatie van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact.’

 

Timing

De verkoop van de woningen en appartementen start begin volgend jaar. ‘Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden op de wachtlijst’, meldt Trui Tydgat. ‘In het najaar 2020 staat de start van de werken aan het residentiële gedeelte gepland, om tegen eind 2022 het Provinciehuis, het hotel en de woongelegenheden aan de Kattenberg op te leveren. De afwerking van de wooneenheden aan de kant van Eeckhout is voorzien tegen eind 2023, samen met de finale voltooiing van de site. ’

 

Meer info: www.kazerne.be