In de kijker

Onroerend erfgoed in de kijker

Onze missie is bijdragen aan de heractivering en herontwikkeling van erfgoedsites. Dit kunnen we doen door enerzijds een actieve bijdrage te leveren via onze verschillende instrumenten maar anderzijds ook door de nodige aandacht te schenken aan initiatieven van anderen. In onderstaande vindt u dan ook een aantal lopende vermarktingstrajecten van erfgoedsites in Vlaanderen.