Kasteel Isque te Overijse

Het kasteel Isque is gelegen tegen dorpskom van Overijse, net onder het dorpsplein, langsheen de Waversesteenweg. Het kasteel is gedeeltelijk beschermd als monument sedert 1947 omwille van haar oudheidkundige en geschiedkundige waarde. Een volledige bescherming van het kasteel met inbegrip van de omheiningsmuur die het domein omwalt volgde in 1980.

De veelhoekige traptoren, afgetopt met bolspitsbekroning, de oostelijke vleugel van het kasteel, het koetshuis en het sedert de jaren ’60 verdwenen paviljoen werden in 1947 aangeduid als de onderdelen met de meeste erfgoed-waarde.

 

Er is sedert het midden van de XIVe eeuw sprake van een slot op de locatie van het kasteel.  De kern van het huidige kasteel zou haar oorsprong vinden op het einde van de XVe eeuw, toen de site in handen van de familie van Wittem was.  Doorheen de eeuwen was het kasteel in handen van verschillende adellijke families, waaronder de graven van Hoorn.  Stelselmatig werd het kasteel uitgebreid en verbouwd tot haar huidige volume.

 

Het kasteel kreeg het zwaar te verduren tijdens de tweede wereldoorlog en werd in 1949 aangekocht door de Belgische staat die er een rijksschool in onderbracht.  Tot op heden is deze schoolfunctie aanwezig op de site en in de gebouwen, met thans de basisschool ’t Kasteeltje.

 

De huidige eigenaar, het Gemeenschaps-onderwijs (GO!), wenst haar school op de site te behouden, doch in gebouwen die aangepast zijn aan het onderwijs in de XXIe eeuw.

 

De rol van de Vlaamse Erfgoedkluis

PMV heeft in het kader van haar activiteiten van Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkings-overeenkomst gesloten met het GO! teneinde in een eerste fase een ruimtelijk-economische analyse te maken van toekomstige invullingen voor het kasteel en de site.  Doel is om het ruimtelijk en economisch potentieel van een herbestemming inzichtelijk te maken voor het kasteel en de site.  In een tweede fase zal de Vlaamse Erfgoedkluis samen met het GO! een vermarktingsprocedure lanceren om een nieuwe exploitant of invulling voor het kasteel Isque concreet toe te wijzen aan een ondernemer.  Tegelijk zal de realisatie van een nieuwe basisschool op de site worden aanbesteed (design & build).

 

Het project in cijfers

  • Een terrein ca. 3,5 ha (deels voorbehouden voor de nieuwe schoolgebouwen)

  • Een nieuwe invulling voor het kasteel met ca. 1.200 m² vloeroppervlakte

 

De partners

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap.  Zij is de huidige eigenaar van de hele site en richt er op heden een basisschool in.  Die wil ze in de toekomst daar behouden, in nieuwe gebouwen.