Linkervleugel tuchthuiscomplex

Linkervleugel tuchthuiscomplex - Vilvoorde

Het oorspronkelijke Tuchthuiscomplex te Vilvoorde werd gebouwd in 1779, naar een ontwerp van architect Laurent-Benoît Dewez. Het telde toen 1200 cellen op vier niveaus. Doorheen de jaren werd het omgevormd van staatsgevangenis tot militaire gevangenis, tot gesloten kazerne en tenslotte tot open kazerne. Op het einde van de 20ste eeuw wordt het complex eigendom van de stad Vilvoorde en doet het dienst als atelier en opslagruimte voor de uitvoeringsdiensten van de stad. In de 21ste eeuw wordt het Tuchthuis de blikvanger voor het stadsvernieuwingsproject Kanaalpark binnen Watersite.

 

In het kader van de stadsontwikkeling en het project Kanaalpark in het bijzonder, werden verschillende delen van het Tuchthuiscomplex de afgelopen jaren reeds gerenoveerd en kregen een nieuwe bestemming. Het gebouw is beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde. De laatste niet-gerenoveerde, meest authentieke en historisch waardevolle linkervleugel (rood omlijnd op orthofoto) van het complex, dient nog volledig gerenoveerd te worden en moet een nieuwe bestemming krijgen.

 

In het voorjaar van 2015 sloten de Vlaamse Erfgoedkluis en de stad Vilvoorde een samenwerkingsovereenkomst af met betrekking tot de herontwikkeling van de linkervleugel. De Vlaamse Erfgoedkluis ondersteunt de stad bij het vermarkten van de voormalige gevangenisvleugel en onderzoekt parallel een mogelijke investering.