Manchestersite Beersel

Manchestersite - Papierfabriek Beersel

Papierfabriek de Meurs is gelegen in Neerdorp, een klein gehucht onder Huizingen aan de benedenloop van de Molenbeek. Deze fabriek is gegroeid uit een papierwatermolen die op zijn beurt ontstond uit een graanwatermolen. Het is tegelijkertijd het laatst bewaarde voorbeeld van een industriële papierfabriek in de regio ten zuiden van Brussel, die van oudsher werd gekarakteriseerd door de belangrijke watergebonden papierproductie. Gedurende zeker 450 jaar werd hier onafgebroken papier geproduceerd. De vandaag nog bestaande fabrieksgebouwen dateren uit de periode 1892-1907.

De laatste jaren werd de fabriek uitgebaat door de NV Catala uit Braine-Le-Comte. Op 18 juni 2003 werd de fabriek gesloten. Sindsdien staan de gebouwen leeg.

Een groot deel van de installaties om papier te verwerken is verdwenen. Slechts enkele rotingsbakken, opgenomen in de architectuur, bleven bewaard. Een maalbak uit het begin van de 20ste eeuw, ook Hollander genoemd, werd geschonken aan het Papiermuseum van Malmedy. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Vlaams-Brabant) kocht in 2009 de site met een oppervlakte van 7ha 40 are en 51ca. De POM Vlaams-Brabant voerde reeds een aantal studies uit waaronder de opmaak van een masterplan en de technische uitwerking, inclusief kostenraming, van de openbare wegenis, parkeerruimte en groenaanleg.

De site werd op 31 januari 2017 verkocht aan vastgoedondernemer Horizen met het oog op de herontwikkeling van de site naar een bedrijvenzone. De erfgoedcluster zal binnen de ontwikkeling een centrale plaats opnemen.

De Vlaamse Erfgoedkluis ondersteunt Horizen bvba met een achtergestelde lening aan te wenden in functie van de aankoop en omgevingswerkzaamheden ter ontsluiting en het bouwrijp maken van de site.

https://www.parkneerdorp.be/