Nuttige links

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

www.pmv.eu

 

 

Herita vzw is een onafhankelijke ledenbeweging en een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.

 

 www.herita.be

 

     

   

     Kempens Landschap werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap
        opwaarderen,  landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren. 

      

http://www.kempenslandschap.be/

 

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt tenslotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht   onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van  Onroerend Erfgoed.

www.onroerenderfgoed.be

 

 

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

www.monumentenwacht.be

 

 

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid  erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in  Vlaanderen. 

www.crkc.be

 

Horeca Partners is sinds 1993 dé partner op het gebied van horeca, toerisme en vrije tijd. Wij zijn jouw aanspreekpunt op het gebied van werving en selectie, overnamebemiddeling,  consulting en startersbegeleiding.

www.horecapartners.be