Op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Sint-Annakerk

De Stad Gent en PMV zoeken een nieuwe bestemming voor de Sint-Annakerk. Op deze toplocatie (vlak bij het centrum van Gent) zijn heel wat mogelijkheden voor kandidaat-kopers of erfpachtnemers. Dit beschermd monument bestaat uit een gelijkvloerse verdieping van meer dan 2.000m² en staat op een terrein met een oppervlakte van meer dan 4.500m².

Voor het herbestemmingsproject van de Sint-Annakerk werkt de Stad Gent samen met doe- en durfbedrijf PMV. Het is de bedoeling om een financieel haalbare en kwalitatieve herontwikkeling tot een semi-publieke functie tot stand te brengen. Het gaat hierbij om het bestaande kerkgebouw, de tuin en eventuele nieuwbouw.

Naar wie is de Stad op zoek?

De Stad zoekt kandidaat-kopers of erfpachtnemers:

  • die deze prachtige kerk nieuw leven in willen blazen;
  • die het aandurven om de renovatie, restauratie en exploitatie van de site op zich te nemen. (met ondersteuning);
  • die een duidelijke visie voor de kerk voor ogen hebben;
  • die de kerk en het omliggende terrein willen herontwikkelen tot een semi-publieke functie;
  • die de locatie een nieuwe bestemming willen geven, zoals (maar niet uitsluitend): horeca, zorg, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, ambachtelijke ateliers, opleidingsfaciliteiten..., al dan niet in combinatie met bewoning.

'We zetten deze unieke kerk te koop en ter beschikking voor herbestemming. Ik hoop dat investeerders die kans grijpen om het prachtige gebouw te herontwikkelen tot een nieuwe aantrekkelijke bruisende plek in het centrum van onze stad. Ik ben bijzonder benieuwd wat er op ons afkomt van voorstellen.'

Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bieden voor een aankoop in volle eigendom of een erfpacht op 99 jaar. Wie interesse heeft, kan op de website www.sint-annakerk.eu het elektronisch aanmeldingsformulier invullen. U krijgt dan toegang tot alle nuttige informatie en de nodige documenten om uw kandidatuur in te dienen.

Meer info over de kerk

De Sint-Annakerk aan het Sint-Annaplein in Gent ligt in het deelgebied het Zuid van het stadscentrum. Het pand ligt op wandelafstand van hartje Gent. De Sint-Annakerk nam een centrale plaats in het parochiale leven aan de zuidrand van Gent in en was vroeger een belangrijke ontmoetingsplaats voor de buurt. Het gebouw bestaat uit één monumentale gelijkvloerse verdieping van 2.094 m². Het terrein zelf heeft een oppervlakte van 4.511,1 m² waarbij eventueel nog nieuwbouw gerealiseerd kan worden op de huidige naastliggende parking en omliggende tuin. De Sint-Annakerk, met interieur en omgeving, werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.

Contact

  • Lieve Verheyen, Dienst Bouwprojecten, Departement FM. tel. 09 266 58 36, e-mail Lieve.Verheyen@stad.gent
  • Mia Segaert, Senior investeringsmanager, mia.segaert@pmv.eu
  • Erwin Vrijens, Business Manager, Erwin.vrijens@pmv.eu

Bevoegd

Christophe Peeters

Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent