Opening bib in abdij stap dichterbij

De realisatie van de intergemeentelijke bibliotheek IVEBICA in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem komt weer een stap dichterbij. Het architectenbureau Studio Roma heeft een beheersplan voor de site opgemaakt en ingediend bij het agentschap voor Onroerend Erfgoed.

Als dat goedgekeurd wordt, kan de opmaak van het premiedossier (aanvraag subsidies, red.) volgen. De gemeenten Niel, Schelle en Hemiksem hebben zich al formeel geëngageerd om de opmaak van dat premiedossier financieel te ondersteunen voor het gedeelte van de bib. De gemeente Hemiksem draagt de kosten voor de restauratie van de overige ruimtes, waarvoor onder meer aan een horecazaak en verblijfstoerisme wordt gedacht. De vzw Kempens Landschap coördineert het restauratie- en herbestemmingstraject. (BCOR)

Bron: HLN 19/01/2018