Oproep Pachthoeve 3 Fonteinen, Vilvoorde

Herbestemming Pachthoeve Drie Fonteinen, Vilvoorde. Investeerder - exploitant gezocht. Erfpacht 99 jaar. Oproep tot kandidaatstelling: Biedingen binnen tegen 1 juli 2020.

Info oproep tot kandidaatstelling. Biedingen binnen tegen 1 juli 2020.

De Stad Vilvoorde wenst een erfpacht van 99 jaar te verlenen voor de Pachthoeve Drie Fonteinen in het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, vlakbij de Medialaan. De Pachthoeve is een bouwkundig erfgoed in een beschermd landschap van 50 ha. Ze heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 2.250 m2 en bestaat uit een koetshuis met stallen en een neerhoeve met jachtpaviljoen.

De stad wenst een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt voor het park en de omgeving, de renovatie financiert en het onderhoud op lange termijn garandeert. De herbestemmingsmogelijkheden voor deze erfgoedsite zijn vrij breed. De dataroom met info en studies rond ligging en mobiliteit, erfgoedwaarde, plaatsbeschrijving en herbestemmingscenario’s is publiek toegankelijk en onderaan toegevoegd.

Geïnteresseerde investeerders - uitbaters kunnen de oproepdocumenten, met investeringsmemorandum en termsheet voor de erfpachtovereenkomst, opvragen bij kris.vanslycke@pmv.eu en bij haar een afspraak maken voor één of twee groepsbezoeken en maximum 2 individuele bezoeken. De biedingen zelf dienen ingediend tegen 1 juli 2020.

Meer info over timing en procedure; Persbericht d.d. 24/02/2020

Bouwkundig erfgoed in een beschermd landschap, het park Drie Fonteinen

De Pachthoeve is een bouwkundig erfgoed in neotraditionele stijl, gelegen in het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, een beschermd cultuurhistorisch landschap van 50 hectare. Ze bestaat uit een koetshuis met stallen en een neerhoeve met jachtpaviljoen.

De Pachthoeve werd gebouwd in 1894-1895. Ze bestaat uit meerdere constructies die U-vormig werden ingeplant rondom een gekasseide binnenplaats met oude arduinen waterpomp en schandpaal en een centraal gelegen jachtpaviljoen. Het poortgebouw ligt in de zuidwestelijke hoek, de woning met aansluitende lagere varkensstal ten zuiden, de stallen ten westen, een tweebeukige langsschuur in de noordwestelijke hoek en een koetshuis ten noorden. Het jachtpaviljoen met dubbelhuisopstand op rechthoekig plattegrond ligt ten oosten op de binnenplaats. Het huidige kadastrale perceel 336 heeft een terreinoppervlakte van ca. 3.271 m²​ en een bebouwde terreinoppervlakte van ca. 990 m²​. De bruto vloeropper​vlakte bedraagt ± 1.875 m²​ bovengronds en ± 370 m²​ ondergronds.​​​ Bij renovatie dienen de buitenschil en de troggewelven in het interieur in hun oorspronkelijke staat bewaard te blijven, alsook de hierboven opgesomde objecten.

Ligging van de Pachthoeve in park Drie Fonteinen te Vilvoorde

De Pachthoeve ligt aan de hoofdingang van het park, te bereiken via de Medialaan en vlakbij de parking van het park, het oranjeriegebouw Brasserie Drie Fonteinen en het Ruiterijcomplex waar diverse (cultuur)activiteiten plaatsvinden. Het Ruiterijcomplex Drie Fonteinen wordt beheerd door het cultuurcentrum Vilvoorde Het Bolwerk. Het complex kan afgehuurd worden door Vilvoordse verenigingen, Vilvoordse scholen en organisaties. Verder is het de thuishaven van het theater Stalstudio, vindt de tweedaagse Fiesta Rociera er plaats in het Pinksterweekend (afzonderlijke evenementenparking) en is er een speelpleinwerking met eigen speelweide in de Paas- en zomervakantie. Tegenover de hoeve werd een speeltuin ingericht met aan de ingang twee arduinen leeuwen, afkomstig van de voormalige hoofdingang van het park.​

Rol Vlaamse Erfgoedkluis, de onroerend erfgoedtak van PMV

De Pachthoeve is eigendom van de stad Vilvoorde. Midden 2018 sloot de stad met de Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst af met als doel een kwalitatieve herwaarding en herbestemming van de pachthoeve tot een attractieve aantrekkingspool binnen het park Drie Fonteinen.

De Vlaamse Erfgoedkluis is het investeringsmerk van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV gericht op de herontwikkeling van erfgoedsites. Ze adviseert en ondersteunt de stad en organiseert de vermarkting om een erfpachtnemer/ investeerder/ exploitant aan te trekken voor een erfpacht van 99 jaar.

Herbestemmingsmodelijkheden

De activering van de site behelst een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt aan de parkbezoeker en andere stakeholders in de omgeving én de renovatie en het onderhoud op lange termijn garandeert.

De herbestemmingsmogelijkheden voor de pachthoeve zijn vrij breed, getuige de diverse functies die in de voorbije 125 jaar architecturaal pasten binnen de Pachthoeve, zoals landbouwbedrijf, woning en tweewoonst, camping met kantoren voor Expo 58, arbeidersloods, parkbeheer, verenigingsleven, radiostudio Radio Contact.

Hieronder volgt een lijst van herbestemmingsmogelijkheden voor de Pachthoeve. Deze lijst is niet exhaustief en in willekeurige volgorde. In hoofdstuk 4 vindt u een uitvoerig herbestemmingsonderzoek met erfgoedtoets en uitvoeringstechnische haalbaarheid rond enkele herbestemmingsscenario's, inclusief bouwplannen.

  -   Zorg Assistentiewoningen, dienstencentrum, … eerder kleinschalig 
  -   Horeca B&B logies, boetiekhotel, restaurant, vergaderfaciliteiten, … + bewoning 
  -   Business Co-working spaces, kantoren, vergaderfaciliteiten, … + bewoning 
  -   Ambacht/atelier Atelier, vergaderfaciliteiten, retail, … + bewoning
  -   Cultuur  Tentoonstellingsruimte, verenigingsleven, … 
  -   Bewoning Co-housing gekoppeld aan 1 of meerdere van bovenvermelde functies
  -   Gemeenschapsvoorziening Openbare diensten, diensten openbaar nut, vzw, museale werking, … 

 

DATAROOM PACHTHOEVE DRIE FONTEINEN - VILVOORDE         

1. GELEGEN AAN DE HOOFDINGANG PARK DRIE FONTEINEN

 1. Kaart Drie Fonteinen (Pachthoeve wordt op kaart “Neerhof” genoemd)
 2. www.natuurenbos.be/driefonteinen
 3. Mobiliteitsnota: Huidige bereikbaarheid en beknopte toekomstvisiepark Drie Fonteinen
 4. Gewestplan 25 Halle-Vilvoorde-Asse: Gewestplanbestemming parkgebied
 5. Liggingsplan met natuurwaarden

2. ERFGOEDWAARDE PACHTHOEVE DRIE FONTEINEN

 1. Bouwhistorisch onderzoek pachthoeve (m.b.v. onderzoekspremie Agentschap Onroerend Erfgoed): Historische nota en waardebepaling, opmetingsplannen met genummerde ruimtes
 2. Erfgoedwaarde pachthoeve: extract uit Inventaris Onroerend Erfgoed en KB
 3. Bouwkundig erfgoed pachthoeve (ID 70578 onder "Neerhoeve", 1976)
 4. Bescherming als landschap Domein Drie Fonteinen(KB 1976)
 5. Landschappelijk erfgoed Domein Drie Fonteinen (ID 134143, 1976)
 6. Bouwkundig erfgoed Drie Fonteinen als geheel / plaats (ID 121143, 2005863)

3. BESCHRIJVING PACHTHOEVE DRIE FONTEINEN

 1. Foto’s pachthoeve
 2. Kadasterplan en Google Maps: Terreinoppervlakte van ca. 3.271 m²
 3. Opmetingsplannen plattegrond pachthoeve 01/06/2019. (deze plannen zijn ook beschikbaar in dwg). Zie ook verfijnde opmetingsplannen en oppervlakte onder 4. Herbestemming
 4. Eigendomsacte 1956
 5. Stedenbouwkundige inlichtingen per perceel, dd 20/06/18:

            336S: Westelijk deel van de woning. Aard: bergplaats             

            336X: Jachtpaviljoen Beneluxlaan 33 en 33/1, voor- en binnenplein en oprit Aard: 2x huis

            336Y: Oostelijk deel van de woning: Beneluxlaan 34 Aard: huis

            336W: Eerste verdieping van de woning: Beneluxlaan 34/1.2 Aard: huis

            336Z: Stallingen en Koetshuis. Aard: bergplaats

6.  Bouwkundige inspectie Monumentenwacht dd 19/06/2019: Voor de "dringende" werken heeft de stad Vilvoorde intussen de dakgoten leeggemaakt, duivennetten gespannen en een dakwerker aangesteld om de belangrijkste lekken te dichten.

 7. Plaatsbeschrijving incl. 360° views per ruimte, dd 01/10/2019. Indien u met uw bestaande browser (bv. Safari) de foto’s niet 360° kan draaien, kies dan voor een andere browser. Uitgevoerde werken na datum van de plaatsbeschrijving: Alle gebouwen werden intussen leeggemaakt, met uitzondering van een bewakingsfunctie, en professioneel ontgeurd waar nodig. De zolder van de stallen werd wit geverfd. In het koetshuis werden duivennetten tegen de balken van het arcadegebouw geplaatst. De dakgoten werden leeggemaakt. De stad Vilvoorde pakt nog de belangrijkste lekken aan, evenals een houtbehandeling tegen klopkever in het jachtpaviljoen.

8. Oude bouwplannen van voor en na de renovatie door ANB in 2010, met gevelaanzichten van stallingen en koetshuis

9. Bodemattesten: geen aanwijzing van risicogrond of bodemverontreiniging.

4. HERBESTEMMING PACHTHOEVE DRIE FONTEINEN

 1. Herbestemmingsonderzoek, dd 17/01/2020 (m.b.v. onderzoekspremie Agentschap Onroerend Erfgoed)
 2. Verfijnd opmetingsplan, dd 21/01/2020. Dit plan is ook beschikbaar in dwg.
 3. Oppervlaktes in detail, dd 23/01/2020. Oppervlaktes van perceel, kasseien, grasperk, bruto en netto vloeroppervlakte (BVO en NVO) per gebouw en ruimte, dak- en geveloppervlakte per gebouw.
 4. Bouwplannen voor 3 herbestemmingsscenario's (boetiekhotel, co-working, co-housing), dd 06/01/2020. Deze plannen zijn ook beschikbaar in dwg.
 5. O.b.v. pre-advies rond herbestemming vanwege Agentschap Onroerend Erfgoed, 24/7/2019

 

Contact

Kris Van Slycke, interim-projectmanager PMV

kris.vanslycke@pmv.eu

www.pmv.eu/pachthoeve-vilvoorde