Pachthoeve Drie Fonteinen, Vilvoorde

Herbestemming Pachthoeve Drie Fonteinen, Vilvoorde

De Pachthoeve is een bouwkundig erfgoed in neotraditionele stijl, gelegen in het park Drie Fonteinen in Vilvoorde, een beschermd cultuurhistorisch landschap van 50 hectare. Ze bestaat uit een koetshuis met stallen en een neerhoeve met jachtpaviljoen.

De Pachthoeve werd gebouwd in 1894-1895. Ze bestaat uit meerdere constructies die U-vormig werden ingeplant rondom een gekasseide binnenplaats met oude arduinen waterpomp en schandpaal en een centraal gelegen jachtpaviljoen. Het poortgebouw ligt in de zuidwestelijke hoek, de woning met aansluitende lagere varkensstal ten zuiden, de stallen ten westen, een tweebeukige langsschuur in de noordwestelijke hoek en een koetshuis ten noorden. Het jachtpaviljoen met dubbelhuisopstand op rechthoekig plattegrond ligt ten oosten op de binnenplaats. Het huidige kadastrale perceel 336 heeft een terreinoppervlakte van ca. 3.271 m²​ en een bebouwde terreinoppervlakte van ca. 840 m²​. De bruto vloeroppervlakte bedraagt. ± 1675 m²​ bovengronds en ± 365 m²​ ondergronds.​ Bij renovatie dienen de buitenschil en de troggewelven in het interieur in hun oorspronkelijke staat bewaard te blijven, alsook de hierboven opgesomde objecten.

De Pachthoeve ligt aan de hoofdingang van het park, te bereiken via de Medialaan en vlakbij de parking van het park, het oranjeriegebouw Brasserie Drie Fonteinen en het Ruiterijcomplex waar diverse (cultuur)activiteiten plaatsvinden. Tegenover de hoeve werd een speeltuin ingericht met aan de ingang twee arduinen leeuwen, afkomstig van de voormalige hoofdingang van het park.

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De Pachthoeve is eigendom van de stad Vilvoorde. Midden 2018 sloot de stad met de Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst af met als doel een kwalitatieve herwaarding en herbestemming van de pachthoeve tot een attractieve aantrekkingspool binnen het park Drie Fonteinen. De Vlaamse Erfgoedkluis adviseert en ondersteunt de stad en organiseert de vermarkting om een erfpachtnemer/ investeerder/ exploitant aan te trekken.

 

Herbestemmingsmodelijkheden

De activering van de site behelst een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt aan de parkbezoeker en andere stakeholders in de omgeving én de renovatie en het onderhoud op lange termijn garandeert.

De herbestemmingsmogelijkheden voor de pachthoeve zijn vrij breed, getuige de diverse functies die in de voorbije 125 jaar architecturaal pasten binnen de Pachthoeve, zoals landbouwbedrijf, woning en tweewoonst, camping met kantoren voor Expo 58, arbeidersloods, parkbeheer, verenigingsleven, radiostudio Radio Contact.

Hieronder volgt een lijst van herbestemmingsmogelijkheden voor de Pachthoeve. Deze lijst is niet exhaustief en in willekeurige volgorde.

-       Zorg                                            Assistentiewoningen, dienstencentrum, … eerder kleinschalig 

-       Horeca                                       B&B logies, boetiekhotel, restaurant, vergaderfaciliteiten, … + bewoning 

-       Business                                     Co-working spaces, kantoren, vergaderfaciliteiten, … + bewoning 

-       Ambacht/atelier                       Atelier, vergaderfaciliteiten, retail, … + bewoning

-       Cultuur                                      Tentoonstellingsruimte, verenigingsleven, … 

-       Bewoning                                  Co-housing gekoppeld aan 1 of meerdere van bovenvermelde functies

-       Gemeenschapsvoorziening    ​Openbare diensten, diensten openbaar nut, vzw, museale werking, … 

 

DATAROOM PACHTHOEVE:          

1. GELEGEN AAN DE HOOFDINGANG PARK DRIE FONTEINEN

 1. Kaart Drie Fonteinen (Pachthoeve wordt op kaart “Neerhof” genoemd)
 2. www.natuurenbos.be/driefonteinen
 3. Mobiliteitsnota: Huidige bereikbaarheid park Drie Fonteinen (Binnenkort beschikbaar)
 4. Gewestplan 25 Halle-Vilvoorde-Asse: Gewestplanbestemming parkgebied
 5. Liggingsplan met natuurwaarden

2. ERFGOEDWAARDE PACHTHOEVE

 1. Bouwhistorisch onderzoek pachthoeve (m.b.v. onderzoekspremie Agentschap Onroerend Erfgoed): Historische nota en waardebepaling, opmetingsplannen met genummerde ruimtes
 2. Erfgoedwaarde pachthoeve: extract uit Inventaris Onroerend Erfgoed en KB
 3. Bouwkundig erfgoed pachthoeve (ID 70578 onder "Neerhoeve", 1976)
 4. Bescherming als landschap Domein Drie Fonteinen(KB 1976)
 5. Landschappelijk erfgoed Domein Drie Fonteinen (ID 134143, 1976)
 6. Bouwkundig erfgoed Drie Fonteinen als geheel / plaats (ID 121143, 2005863)

3. BESCHRIJVING PACHTHOEVE

 1. Foto’s pachthoeve
 2. Kadasterplan en Google Maps
 3. Opmetingsplannen plattegrond pachthoeve 01/06/2019. (deze plannen zijn ook beschikbaar in dwg)
 4. Eigendomsacte 1956
 5. Stedenbouwkundige inlichtingen per perceel, dd 20/06/18:

            336S: Westelijk deel van de woning. Aard: bergplaats             

            336X: Jachtpaviljoen Beneluxlaan 33 en 33/1, voor- en binnenplein en oprit Aard: 2x huis

            336Y: Oostenlijk deel van de woning: Beneluxlaan 34 Aard: huis

            336W: (volgt binnenkort)

            336Z: Stallingen en Koetshuis. Aard: bergplaats

6.  Bouwkundige inspectie Monumentenwacht dd 19/06/2019

7. Plaatsbeschrijving incl. 360° views per ruimte. Indien u met uw bestaande browser (bv. Safari) de foto’s niet 360° kan draaien, kies dan voor een andere browser. Intussen zijn alle ruimtes leeg en werden de dringendste onderhoudswerken uitgevoerd.(Binnenkort beschikbaar)

8. Oude bouwplannen van voor en na de renovatie door ANB in 2010, met gevelaanzichten van stallingen en koetshuis

9. Bodemattesten (Binnenkort beschikbaar)

4. HERBESTEMMING PACHTHOEVE

 1. Herbestemmingsonderzoek (m.b.v. onderzoekspremie Agentschap Onroerend Erfgoed): (Beschikbaar januari 2020)
 2. O.b.v. pre-advies rond herbestemming vanwege Agentschap Onroerend Erfgoed, 24/7/2019

 

 

 

Contact

Kris Van Slycke, interim-projectmanager PMV

kris.vanslycke@pmv.eu

www.pmv.eu/pachthoeve-vilvoorde