Projecten

De Vlaamse Erfgoedkluis INVESTEERT graag in uw project

De Vlaamse Erfgoedkluis fungeert als een investeringsfonds gericht op de herontwikkeling van onroerend erfgoed. Het kan gaan om zowel beschermde gebouwen via ministerieel besluit als om gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. We doen dit met respect voor de erfgoedwaarden en de draagkracht van de locatie en hebben aandacht voor erfgoedontsluiting en –interpretatie.

 

Investeren gebeurt door middel van de inzet van verschillende financiële en zakelijke instrumenten, waaronder:

  • Het opstarten van een joint-venture met een private partner of ondernemer in het kader van de herontwikkeling van een erfgoedobject;

  • Het inzetten van risico- of durfkapitaal teneinde een bestaande of nieuw op te richten vennootschap financieel te ondersteunen bij het betreffende (her)ontwikkelingstraject;

  • Het verstrekken van verschillende vormen van leningkredieten, zoals een overbruggingsfinanciering, een achtergestelde lening,… ;

  • Het op- of overnemen van een zakelijk recht op een onroerend goed, zoals een erfpacht ofeen volle eigendom;

  • ...

 

Uw project beschouwen wij als een unieke uitdaging en maatwerk te benaderen vanuit een ruime en brede bril, waarbij naast erfgoedinterpretatie, ontsluiting en vastgoedmatige waarden, aandacht gaat naar een aantal financieel-economische, operationele en juridische elementen.

In onderstaande vindt u ter informatie en illustratie een overzicht van de genomen beslissingen door de raad van bestuur van de Vlaamse Erfgoedkluis inzake investeringen/financieringen evenals samenwerkingsverbanden in uitvoering.