Rol & Missie

Activeren door Investeren

De beste manier om het verleden veilig te stellen, is het een actieve en duurzame rol in het heden te geven.

Daarom draagt de Vlaamse Erfgoedkluis actief bij aan het veiligstellen van onroerend erfgoed in Vlaanderen voor toekomstige generaties en ondersteunt anderen met vergelijkbare ambities.

KLANTEN en RELATIES

Bent u een private ondernemer of ontwikkelaar, erfgoedeigenaar, erfgoedvereniging of overheid? Dan wil de Vlaamse Erfgoedkluis graag voor u optreden als partner en samen met u bouwen aan de herontwikkeling van uw erfgoedobject.

Hiervoor bieden wij (alternatieve) financiering en begeleiding bij onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. We doen dit met respect voor de erfgoedwaarden en de mogelijkheden van de locatie.

De Vlaamse Erfgoedkluis positioneert zich hiermee als:

  • Een (alternatief) financieringsinstrument dat potentieel rendabele erfgoedlocaties ondersteunt doorhet verstrekken van risicokapitaal, leningen en het opnemen van zakelijke rechten;

  • Een ontwikkelaar en begeleider van kwaliteitsvolle, marktgerichte erfgoedprojecten met oog voor het behoud van de erfgoedwaarde en voor de publieke betrokkenheid en beleving;

  • Een rollend fonds dat opbrengsten opnieuw investeert om nieuwe projecten op weg te helpen.

PARTNERS

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV stond mee aan de wieg van de Vlaamse Erfgoedkluis en is sinds jaar en dag een vaste partner.

Participatiemaatschappij Vlaanderen is een zelfstandige investeringsmaatschappij. Zij investeert in het economische weefsel van Vlaanderen. Het verleent financiële hefbomen wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven. PMV werkt samen met private partners via fondsen en publiek private samenwerking.

Voor meer info kunt u terecht op www.pmv.eu

 

Wilt u in het kader van een Erfgoed(project) samen met ons rond de tafel gaan zitten? Contacteer ons op 02 229 52 30