Sint-Paulusklooster

Het Sint-Paulusklooster te Antwerpen werd gebouwd in 1500 en is één van de belangrijkste monumenten in de oude stad. Het klooster is gelegen naast de Sint-Pauluskerk op 100 meter van de Schelde, op de as Grote Markt – Eilandje.

De kerk is oorspronkelijk een dominicaner-kloosterkerk uit de 16e eeuw, grotendeels gebouwd in laatgotische stijl, en verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1276 was ingewijd.

De Sint-Pauluskerk was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en de plaats vanwaar de predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa.

In april 1968 ontstond er in de keuken van het klooster een brand die het hele dak van de kerk verwoestte. De gewelven en het interieur werden beschadigd, de barokke torenbekroning brandde geheel uit en driekwart van het kloosterpand veranderde in een ruïne.

Omwonenden konden een groot deel van waardevolle kunstwerken uit de kerk redden.

De kerk kreeg pas 20 jaar na de brand een nieuw dak en onderging een grondige restauratie die meer dan 30 jaar zou duren. De kerk is nu één van de grootste bezienswaardigheden van de stad.

Het klooster bleef er gedurende 30 jaar zwaar gehavend en verlaten bijliggen waardoor weer en wind vrij spel kregen en de verdere aftakeling van dit monument een triest feit werd.

Begin 2000 startte Groep L, een Antwerpse familiale vastgoedinvesteerder, met de wederopbouw van het klooster.

De eerste fase werd volledig afgerond. Het volledig gebouw (± 2.200 m²) is ondertussen verhuurd als kantoor.

De volgende fase is vandaag nog in ruïneuze toestand. In 2017/2018 werd een masterplan opgemaakt voor het ganse projectgebied, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de betrokken eigenaars, teneinde deze fase optimaal te laten functioneren in samenhang met de omliggende monumenten na de beoogde restauratie.

De Vlaamse Erfgoedkluis ondersteunt de initiatiefnemer met een hypothecaire lening. Ze heeft ook twee bestuurders benoemd in de projectvennootschap zodat ze op een actieve manier de wederopbouw en herbestemming van het klooster kan opvolgen en aansturen.