Thermae Palace Oostende

Het Thermae Palace Hotel is een Belgisch luxehotel gelegen aan de kustlijn van Oostende, verbonden met en gebouwd aangrenzend aan en boven op het centrale gedeelte van de Koninklijke Gaanderijen aan de zeedijk, en aan de achterzijde grenzend aan de Koninklijke Baan met aan de overzijde de Wellingtonrenbaan.

Koning Leopold II uitte reeds de wens dat de stad een thermaal centrum zou uitbouwen. In 1856 was reeds bij het Leopoldpark mineraal bronwater in de stad aangeboord middels een artesische put. Meerdere plannen en mogelijke locaties sneuvelden, en het zou duren tot in het interbellum voor het idee echt werd uitgewerkt.

Het huidige Thermae Palace Hotel dateert van 1933. De stadsthermen werden ontworpen door de Oostendse stadsarchitect André-Louis Daniëls, die in 1929 het project aanvatte met de hulp van de Franse architecten J. Flegenheimer, H. Bard en F. Garella. Vanaf 1931 werd het in een periode van 18 maanden gebouwd. De feestelijke opening op 28 juni 1933 van het toenmalige "Palais des Thermes" gebeurde door koning Albert I en koningin Elisabeth. Het hotel was inclusief het interieur helemaal afgewerkt in art decostijl. Het gebouw bestond uit het Grand Hôtel zelf, een zwembad dat dagelijks met vers zeewater werd gevuld, de thermen en een thermaal instituut. In de drinkhal, georneerd met allegorische fresco's, vond men de Albert I-bron, waar aan het water een heilzame werking tegen maag- en darmaandoeningen werd toegeschreven.

Van 1940 tot 1980 werden de thermen niet uitgebaat. Het zwembad bleef die tijd wel in gebruik, als stedelijk zwembad van Oostende (tot 1976). Deze hal en bron verdwenen toen samen met het zwembad uit het complex, dat volledig werd opgeknapt en aangepast aan de hedendaagse vereisten voor een luxehotel. Een nieuw zwembad werd aan het hotel toegevoegd en een aangrenzend kwam er een nieuw stedelijk zwembad.

Op 19 februari 2002 werd het gebouw beschermd als monument van onroerend erfgoed.

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De Vlaamse Erfgoedkluis en de stad Oostende sloten een samenwerkingsovereenkomst af met betrekking tot de herontwikkeling van de betreffende site. De Vlaamse Erfgoedkluis ondersteunt de stad bij opstellen, uitwerken en uitvoeren van een plan van aanpak voor de optimalisatie van de site. Parallel onderzoekt de Vlaamse Erfgoedkluis een mogelijke investering.

 

Andere partners

Naast de stad Oostende is het Vlaams agentschap onroerend erfgoed een belangrijke partner.

 

Contact

Erwin Vrijens, Businessmanager

erwin.vrijens@pmv.eu