ERFGOED HERWAARDEREN DOOR ACTIVEREN EN INVESTEREN

Wij bieden (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. We doen dit met respect voor de erfgoedwaarden en de draagkracht van de locatie en hebben aandacht voor erfgoedontsluiting en –interpretatie.

Lees meer

Hebt u vragen of hebt u een plan om een gebouw te (her)ontwikkelen, op een rendabele manier?

Contacteer ons

Nieuws