Weylerkazerne Brugge

Het voormalige Theresianenklooster is beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde.  Kenmerkend is de oorspronkelijke sobere typologie van het kloosterpand met binnentuinen, overwelfde pandgangen, kapittelzaal en kelders.

Het klooster werd gebouwd op het einde van de 17de eeuw in opdracht van de zusters Theresianen.  In het begin van de 19de eeuw werd het klooster in gebruik genomen als militair hospitaal en kazerne waarbij de kerk afgesplitst werd van het geheel.  Tijdens deze periode werd het zadeldak van het klooster vervangen door een derde bouwlaag.

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het klooster de huidige naam ‘Weylerkazerne’ naar de majoor die sneuvelde in 1917 in Zarren.

Vanaf de jaren ’60 was het klooster in publieke eigendom en huisvestte het verschillende overheidsdiensten.  In de jaren ’90 kwam het gebouw in privéhanden en bleef het leeg staan.

Er werden verschillende herbestemmings-mogelijkheden gezocht die echter geen resultaten opleverden.

Recent werd de kazerne verkocht aan VDD Project Development, een meerwaarde-ontwikkelaar gespecialiseerd in de hedendaagse herbestemming van historisch patrimonium.

Ook de aanpalende panden in de Ezelstraat werden verworven waardoor het binnengebied kan worden gesaneerd.  De site zal met respect voor de erfgoedwaarden en bijzondere aandacht voor de betekenis van de plek in de omgeving, ontwikkeld worden in een gemend project met kwalitatief wonen voor een gevarieerd doelpubliek en enkele bruisende handelszaken.

 

De rol van de Vlaamse Erfgoedkluis

PMV heeft in het kader van haar activiteiten van Vlaamse Erfgoedkluis een krediet verstrekt aan VDD Project Development die het klooster zal herontwikkelen.  Dankzij dit krediet kan de ontwikkelaar het financieringsplaatje van zowel de aankoop van de gronden en gebouwen als de latere bouwwerken vervolledigen.

 

Het project in cijfers

  • Herontwikkeling terrein ca. 4.300 m²

  • Herbestemming van ca. 4.950 m² vloeroppervlakte

  • Nieuwbouw 845 m² vloeroppervlakte

  • 42 appartementen en 4 handelsruimtes

 

De partners

VDD Project Development, is een meerwaarde-ontwikkelaar gespecialiseerd in de hedendaagse herbestemming van historisch patrimonium. www.weylerkazerne.be

.